15. sep. 2023

Bilturlandskap
Vel å merke var det berre to heile dagar, men me storkoste oss med å køyre rundt på Åland i leigebil. Prøver å ta kollektivtrafikken der me kan, samstundes er det ikkje alltid det er like praktisk å få til, kanskje går det ikkje buss ut til keramikkbutikken som me besøkte. Eller ut til utsiktskaféen Uffe på berget. Blå himmel, grøne enger, gule blomar og raude hus, for sånn var bilturlandskapet på Åland.

Legg igjen ein fin tanke