24. aug. 2022

Spasertur her om dagen


Grøn lunge rett i nærleiken av der me bur. Mosvatnet er der vår som vinter, både sommar og haust. Her om dagen gjekk eg ein runde rundt i eit halvhøgt tempo, men tok meg likevel tid til å stoppe opp. Sjå på den fine svanefamilien, blå himmel og like blått vatn, ein grøn allé med sollyset som skein gjennom alle blada, to nesten usynlege ender og ein minikanal. Å ha dette så å seie i nabolaget, eg klagar ikkje. Okei, eg skal ikkje påstå at eg går der veldig ofte, men å ha moglegheita til å gå ei lita løype når ein treng å lufte tankane, treng å strekke på beina, det er jaggu meg ganske greitt.

Legg igjen ein fin tanke