16. des. 2022

Kvit førjul

Ute har det vore nærmare ti kalde gradar dei siste dagane, og det knitrar i snøen når ein går. Mosvatnet er heilt kvitt, lyser opp. Gylne solstrålar treff både oss og den kvite snøen. Ein kvit førjul.
Lange skuggar, overalt. Is på store delar av vatnet i tillegg til den kvite snøen på toppen. Å få oppleve ein slik flott desember der all det kvite ligg utan å bli til slaps og sølevatn etter ein dag, er eigentleg ganske fint. Til og med for ein som ikkje er veldig glad i snø. Vakre vinterdagar i desember.

Legg igjen ein fin tanke