9. aug. 2016

Turløype i nærområdet

Tur rundt Mosvatnet. Veit ikkje kor mange gongar me har gått der, det er ikkje min favorittløype når me fyrst skal gå rundt eit vatn. Men likevel. Det er alltid noko å sjå om ein berre bruker auga. Her er fem bilete eg tok med mobilen som eg redigerte og la ut på VSCO. Alt frå street art til grøne tre og gras. Så sjølv om det ikkje er turfavoritten, er det jo likevel fint der, rett i nærområdet vårt.

Legg igjen ein fin tanke