31. mai 2023

Å reise langsamt


Mellom vest og aust og tilbake igjen med toget to gongar denne månaden. Utanfor togvindauget har landskapet foke forbi, det same har tankane. Små vatn og berg, blomar og ugras mellom jernbaneskjenene, kvitveis i fleng i skogholtet, lyseblå himmel. Seinare ein kveldshimmel med eit dust og nydeleg lys. Tidlegare på dagen forbi flate Jæren med gule blomar på engene.


Bøkene er alltid med meg, aldri ein togtur utan. Bøker i fleirtal, eg kan jo ikkje risikere å gå tom for lesestoff. Fekk også strikka eit par omgangar på den eine genseren eg held på med. Sauane sprang og lamma hoppa rundt i det grøne graset. I Drammen såg eg plutseleg eit bygg full av fargerik graffitti, og på heimevegen knipsa eg eit bilete av ein raud robåt som låg på land i det noko grå vårvêret. For den sundagen var litt trist og grå. Samstundes, å reise langsamt, låge skuldrer.

Legg igjen ein fin tanke