13. sep. 2021

Naturens klare fargar


Blomar i alle moglege fargar. Den botaniske hagen er framleis frodig sjølv om me har bikka september og hausten sånn sett er i gong. Sterke fargar som blir endå klarare rett etter regnet. Humler som fyk frå blome til blome. Solsikker høge som aldri før, strekk seg mot sola på himmelen. Dagen har vore roleg med handling, lesing og ein god del strikking – eg klagar ikkje på turnusfri.

Legg igjen ein fin tanke