18. mars 2019

Ny jobb og ein ny kvardag

Fyrste dag i svømmehallen er unnagjort, og den har gått i eitt. Alt er ikkje heilt på plass enno, så dei neste vekene kjem me til å jobbe på ein byggjeplass. Med verneutstyr og det heile. Rekkverket til stupetårnet må fiksast og elles er det masse utstyr som skal på plass inne på lagera, elektrisitet må på, hyller skal skruast saman, inngangspartiet – både ute og inne – er heller ikkje ferdig. Kunne nok ha ramsa opp meir, men me er alle einige om at det kjem til å bli bra når svømmehallen opnar 11.april for publikum etter å ha vore stengd i to år for oppussing. Som du sikkert forstår, blir det nokre travle veker framover, men er jo gøy å få vere med på litt av byggeperioden også.

Legg igjen ein fin tanke