17. feb. 2017

Vålandsparken v2

Fem dagar sidan desse bileta blei tatt, men det kunne like gjerne ha vore i dag. Eller, det er litt meir sol ute no i dag, men elles ganske likt. Vålandsparken i februar er brun og grå, lite snø (ikkje for det – dagen før bileta blei tatt, låg det eit tynt, tynt lag med snø på bakken) og noko arbeid og graving for å fikse eit eller anna. Den grøne mosen nedst på trea står ordentleg i kontrast til det brune lauvet, og trea speglar seg i dei glasaktige benkane. I morgon skal eg vere korpsinstruktør på eit seminar, før sundagen nok ein gong blir ein finfin fridag. Då gjenstår det berre å seie "god helg".

Legg igjen ein fin tanke