2. jun. 2021

"...you make me happy when the sky is grey"


Mannen min gav meg dette kortet, ein fin plante og ein liten sjokolade då me feira sukkerbryllaup i helga. "You are my sunshine, my only sunshine..." byrjar songen som sitatet på kortet er henta frå. Veit ikkje om det stemmer kvar einaste dag, men eg blei rørt og glad for kortet likevel  Av ein kjenning hadde mannen min fått ein god sider frå Alde sider, Bleie gard i Hardanger. Frisk og god, og den passa ekstra godt til dei heimelaga falaflane som me åt til middag utpå kvelden. Finfin dag.

 

"De gamle kartene ble imidlertid hengende ut skoletiden. Med jevne mellomrom rullet læreren ned ett av dem og pekte på de nye landene, som ikke var markert med noen grenser. I år etter år forholdt vi oss til den fiktive grensen til denne enorme supermakten, som ikke fantes lenger, og de usynlige, men høyst virkelige grensene til de nye landene. Jeg husker jeg var fascinert både over størrelsen og over den geografiske nærheten. Sovjetunionen, et navn som alt klinger av fortid, på linje med «Jugoslavia» og «andre verdenskrig», hadde vært vår nærmeste nabo." (s. 22). Dette er jo heilt urelatert bryllaupsdagen, men denne boka – Sovjetistan av Erika Fatland – er ein annan ting som fortener litt ekstra merksemd. Eg er seint ute med å lese de, boka var blant anna "Hele Rogaland leser"-boka i 2016,  men gurimalla, for ei fascinerande reiseskildring frå dei fem sentralasiatiske -stanlanda. Syntest personskildringane innimellom var noko karikerte, likevel sit eg igjen med ei god og lærerik leseoppleving. Eit siste sitat, spesifikt om Kirgisistan: "Kan man merke friheten? Er luften annerledes her? Nei, friheten kan man ikke merke, den bare er der, uten å gjøre stort av seg. Det er ikke friheten i seg selv man legger merke til, men fraværet av frykt. Folk senker ikke stemmen når de kritiserer myndighetene. De ser seg ikke vaktsomt rundt før de kommer med en slengbemerkning om regjeringen." (s. 330). Tenk det, fridomen, den me tar for gitt, kvar dag. At ein plutseleg kan merke fråværet av frykt frå eit land til eit anna. 

Legg igjen ein fin tanke