22. jan. 2021

FredagsfintStartar helga med ei bok i fanget og roleg musikk over høgtalarane. Generelt ei grå veke med is og regn og tunge dagar på jobb. Det er merkeleg at det er så stille på jobb, utan publikum og med færre tilsette på jobb. Finn glede i bøkene eg les for tida, koselege TV-seriar og desse fine bileta frå førre veke. Kvitt og lyst ute. Sollys og solstrålar overalt, rimet og små bitar av snø på grøne blad og rosa lyng. For når dagane er går, er det viktig å kunne ha noko å sjå tilbake på som får fram den varme kjensla, eller ha noko å glede seg til (men, ha, ha, slik det har vore no, veit ein ikkje kva som skjer frå dag til dag, og det er vanskeleg å planleggje). Men akkurat no er det helg, og det blir bra. 

Legg igjen ein fin tanke