30. mars 2022

Sykle heim under ein knallblå himmel


Godt å komme ut i sola etter mange timar inne i hallen. Etter å ha vore heime på måndag, var eg mykje piggare i går, og var dimed på jobb både i går og i dag. Onsdagen er den dagen i veka der me har oppe for publikum heile dagen, og med mykje prat, tankar og varm luft heile dagen, gjorde det litt ekstra godt å sykle heim i dag. Kaldt var det, så vidt fire varmegradar, men solskin og knallblå himmel gjorde hovudet lettare. Sykla ein litt annan veg heim slik at eg kunne sjå utover Mosvatnet og berre nyte det heile. Utsikta, fargane, lufta, våren. Snart er det "jeg velger meg april".

Legg igjen ein fin tanke