3. nov. 2017

Eit "hallo" på ein fredagBlir rett og slett ikkje lei musikken frå The Book of Mormon sjølv om det er ein dryg månad sidan me var i Oslo for å sjå den på Det Norske Teatret. November er her med både lyse og mørke dagar. Når det er mørkt, kaldt og trist ute, kan ein morosam song som "Hello" frå nettopp The Book of Mormon gjere dagen eit par hakk betre. Slik er det i alle fall for meg. Så her er den, opningssongen frå den kulaste musikalen. Passar ypperleg som ein start på den fyrste helga i november :)

Legg igjen ein fin tanke