22. nov. 2017

Det gylne lyset gjennom haustlauvet

Eit syn som dette. Mot slutten av ei nokså travel veke. Så godt det gjorde å gå ein liten tur rundt Mosvatnet, hand i hand. Kjenne sola varme midt i november. Sjå solstrålane titte inn gjennom dei lauva som enno heng på greinene, dei lange skuggane på stien. Det gylne lyset ein haustsundag.

Legg igjen ein fin tanke