3. feb. 2016

Bøker i kvardagen

Stikk berre innom for å seie "hallo" og for å leggje ut to bilete av min kvardag slik den er akkurat no for tida. Det handlar om bøker. For når ein jobbar ved eit bibliotek, blir det ofte nokre bøker med heim i ein pose, og inne på kontoret på jobb ligg det bøker i haugar og lass. Det er berre slik det er, det :) Sånn elles prøver eg å skrive på oppgåva kvar dag, nokre dagar meir enn andre med tanke på jobb og orkester, men i alle fall jobbe jamt og trutt. Dei fyrste dagane i februar har vore fine!

Legg igjen ein fin tanke