8. nov. 2021

Lite fargekalas


Alle dei fine, sterke og klare haustfargane blir færre og færre for kvar dag som går. Eg ser heldigvis litt gult og brunt ute på veg til og frå jobb enno, men mykje mindre enn for berre nokre veker sidan. I arboreet såg me tre på tre med små bær i mange forskjellige fargar. Dei raude og oransje antar eg er rognebær, eg skal ikkje seie noko meir om dei andre – ekspert på tre og blomar er eg ikkje. Kan likevel setje pris på fargekalaset desse trea skapte. Lyset, stemninga, oktober på sitt beste! Oktober har gått over i november, og denne novembermåndagen er snart over. Sit og slappar av med filmmusikk no etter ein bra og produktiv dag på jobb. Tenkjer eg skal lese litt før eg legg meg. 

Legg igjen ein fin tanke