2. mai 2016

Årets fyrste loppemarknad!

Me var innom ein loppemarknad på laurdag, og for min del var dette årets fyrste (om ein ser bort frå vårmarknaden på Tou scene som er meir enn "berre" loppar). Nokre fine møbel, mykje glas, bøker og folk. Fann ikkje noko me umiddelbart trong eller hadde lyst på, men artig var det lell. Okei, han fann nokre bøker, men det tel ikkje sidan han skal ha dei på kontoret på jobben ;)

 
Figurane over var så søte at sjølv om eg ikkje hadde noko ønskje om å ha dei med heim, berre måtte eg ta bilete av dei. Boka i midten fann mannen min, og han meinte at den kunne passa perfekt anten til pappa eller svigerfar som var i marinen ein gong i tida! Måtte le litt av den, ja!


Når ein er på ein loppemarknad eller i ein bruktbutikk, synest i alle fall eg at det ofte er mykje glas og porselen som går igjen. Innimellom finn eg noko fint, men eit heilt servise har me verken plass til eller behov for, så det blei med bilete denne gongen. Me traff også eit par kjente, så sjølv om me ikkje fann noko å dra med heim, var me begge einige om at turen ikkje var heilt borkasta.

Legg igjen ein fin tanke