22. apr. 2013

Måndagsblues

Måndagar er ikkje min dag. Ikkje i det heile tatt. Eg veit at ein burde tenkje "ny veke, nye moglegheiter", men eg er ikkje der. Ikkje enno. Dette semesteret har vore tungt med mykje pensum, lang vinter og skuletimar som byrjar så altfor seint (kvart over tolv). Men no er me snart ferdige; siste forelesning er i morgon. Då er det berre til å brette opp ermane og ta fatt på lesinga. For det er som eg seier utruleg mykje pensum dette semesteret, og eg skal ha to munnlege og to skriftlege eksamenar før det heile er over. Mykje å halde styr på. Difor drar eg fram sitatet frå songen "A Spoonful Of Sugar" frå Mary Poppins. For det er ofte slik at om ein berre vil, kan ein alltid finne noko moro i det keisame. Så i morgon, etter at siste forelesning er overstått, skal eg setje meg ned og lage ein leseplan for dei neste vekene. Så veit eg litt meir om kva eg har i vente. Kven veit? Kanskje les eg eit av dikta om igjen og byrjar å le fordi det eigentleg sto noko morosamt der. Det er lov å håpe. For eg vil gjerne sjå det positive, slutte å vere grinete over vêr og skulearbeid. Der har eg ein del å lære... Blir uansett kjekt med korps i kveld, litt liv og røre etter ei roleg helg.

Legg igjen ein fin tanke