8. jun. 2016

Langs ein skuleveg

Å kunne gå heim frå skulen. Akkurat passe vêr. Sjå det rike dyrelivet som finst rett ved skulen og langs skulevegen. Dei ville, men ganske så tamme kaninane. Smørblomane på enga tett i tett. At det heile kjennest så landleg sjølv om me sånn sett er midt i byen. Små gleder som ein veit å verdsetje. Og sjølv om bileta ikkje er dei beste, gir dei eit lite inntrykk av vår lille tur heim frå skulen :)

Legg igjen ein fin tanke