9. jan. 2013

Pensumlitteratur

Eg har jo valt det sjølv, men når eg sit her og ser på pensumlista, innser eg at det kjem til å bli mykje lesing på meg dette semesteret. For all del; eg likar å lese, men det er noko med å sjølv bestemme kva eg skal lese; ikkje berre lese ei bok fordi den er pensum. Men ein kan vel ikkje forvente noko anna når ein studerer nordisk språk og litteratur. Dei fleste bøkene låner eg på biblioteket, for eg skal vere ærleg og seie at eg nok ikkje kjemt til å lese dei meir enn ein gong (og den lille bokhylla me har her i leilegheita, er allereie fylt opp). I og med at det er litt glatt her på vegene, tok me beina fatt då me skulle til og fra skulen i går, og også då me skulle til jobb. Herleg å kjenne frisk luft, få raude roser i kinna, halde hender... Har vore ein tur innom skulen også i dag, og no er me i gong med det andre emnet, nemleg "språk og samfunn i tid og rom" (NO-146). Det er omtrent det samme som litteraturhistorie; det som skil dei er at det eine dreier seg om litteratur, det andre om språk (både muntleg og skriftleg). Begge emna er framhald av dei to emna som me hadde i haust. Seinare i dag skal eg på styremøte; i morgon blir det skule, og jobb utpå kvelden. Det går slag i slag, men i helga har me ingen planar. Skal berre lese og slappe av :)

Legg igjen ein fin tanke