7. nov. 2012

"I won't be happy with anyone else as long as you walk the earth"

Det er lite nytt å skrive om her frå Kr.sand; det går for det meste i skule og i korps. Derfor legg eg heller ut endå fleire bilete i frå favorittserien min. Fine bilete. I ein slik dramaserie som Downton Abbey er det naturleg å ha fleire parallelle historier sjølv om de aller fleste hovudpersonane kjenner til kvarandre. Det er historier om intrigene og maktfordelinga blant tenerskapet, det er historier som fortel om lagnader i samband med forliset av "Titanic" og fyrste verdskrig, det er historier om tap, og det er historier om kjærleik. Kjærleiken mellom lord og lady Grantham, lady Ediths evige jakt på ein ektemake, William sin kjærleik til kjøkkenjenta Daisy og varmen mellom herskapet og tenerskapet. Om ein ser bort frå det fine paret lady Sybil og Thomas Branson, har eg to klare favorittar når det gjeld desse kjærleikshistoriene og de kjem her: kjærleiken mellom Anna Smith og John Bates, og også den mellom lady Mary og Matthew Crawley. Begge desse para kjempa lenge for å få kvarandre. Etter mykje om og men, gifta Anna og John seg i siste episode av sesong to; lady Mary og Matthew gifta seg i fyrste episode av sesong tre. Og ja, eg er hekta!

Legg igjen ein fin tanke