12. okt. 2012

Solskin og solstrålar

"You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are grey...". Akkurat slik hadde eg det førre sundag då me var ute på tur i Baneheia. Det var så fint vêr, sola den skein som aldri før og den gav oss lys og varme! Dei siste dagane har det også vore sol, men neste veke er det nok ein gong meldt regn og grått vêr. Men det er jo slik hausten ofte er. Ein får derfor nytta sjansen når den fyrst er her (godvêret altså). Oppgåva i NO-143 er levert, så får me sjå om eg får den godkjent. Men i og med at det i dag kom ei obligatorisk oppgåve i det andre emnet eg har dette semesteret, kan eg ikkje leggje inn årene :P Har sett på oppgåva og eg har allereie skrive ned nokre små stikkord. Som eg skreiv i førre innlegg er det seminar i morgon. Seminaret er med aspirantane i det eine skulekorpset, så då blir det nok ein del lek og moro i tillegg til speling. Dei resterande timane av denne veka kjem nok til å gå med til å lese pensum, rydde i heimen og slappe litt av før det atter ein gong er måndag og ny veke. Og kanskje burde eg øve på instrumentet; det er jo Siddis brass om ikkje lenge...

Legg igjen ein fin tanke