21. mars 2018

Vårvêr i byen

Blå himmel og null snø på bakken. Den lille turen frå leilegheita til busshaldeplassen ved Tjensvollkrysset på sundag gjorde godt. For med herleg sol og ingen nedbør, blei det fort vår i staden for vinter. På ein god måte, om du skulle lure. Plutseleg oppdagar ein eit eldre bygg med dei finaste raude karmane og ein set litt ekstra pris på den fargerike mosaikken i Tjensvollkrysset. Slike dagar håper eg det blir fleire av framover. Viktige kvardagsgleder. Stavanger, du er ganske fin.

Legg igjen ein fin tanke