15. mars 2018

Om berre ei veke

Du reiser snart. Om berre sju dagar, blir borte i tre månadar. Eg veit ikkje om eg liker det, for eg liker best når du er nær meg. Heldigvis skal eg besøke deg i mai, men likevel. Det er ikkje det same når du ikkje er her. Heime. Vår heim. Kjem til å bli rart. Men samstundes: tre månadar er ikkje så lenge, eg veit det inst inne. Plutseleg er du heime igjen. Du som er den finaste eg veit 

Legg igjen ein fin tanke