19. juli 2013

Hekla singlet...

...er no blitt til ei pute. Gjenbruk er ein kjekk ting, anten det å lage noko heilt nytt av noko gammalt eller det å kjøpe noko brukt og bruke det om igjen (til dømes ein kjole eller genser frå Fretex). Det øvste biletet tok eg i fjor då eg byrja på prosjektet. Men sidan symaskinen streika, fekk eg ikkje gjort det ferdig før no, eitt år etterpå. I og med at det var mamma som ein gong hekla singleten til meg, kan ein jo seie at dette er eit samarbeidsprosjekt (og ho har jo hjelpt meg litt med symaskinen, så me har faktisk jobba saman om dette). Resultatet er ei pute, ei fargerik ei, som kan passe rett inn når me flyttar neste år. Eg skal i alle fall ha ein del fargar i leilegheita, det er sikkert og visst :)

Legg igjen ein fin tanke