5. sep. 2012

Våre dagar her i Kr.sand

Eigentleg har eg lite nytt å fortelje dykk om det som skjer her i Kr.sand. Kvardagen er i gong, rutinane er på plass. Eg synest alltid det tar litt tid å komme i gong igjen etter ferien, spesielt etter sommarferien i og med at den er so pass lang. Men no trur eg me er der :) Skulen blir besøkt omtrent kvar dag, me les begge to og er flittige studentar. Kvar sundag skriv me handleliste for veka som kjem, me er ute med vener, og eg treffer ofte dei eg gjekk i lag med dei to førre åra her på UiA. Eg jobbar i to skulekorps, han i eit skulekorps og eit voksenkorps, eg er musikant i voksenkorpset. Me et middag saman, av og til ikkje. Til helga skal han på seminar med prosjektleiarane i ENT3R i Oslo, mens eg skal på seminar med det eine skulekorpset. Eg er ein av to dirigentar, eg har aspirantane, og sjølv om eg allereie har hatt den stillingen i eit år, synest eg det er litt uvand å ha så mykje ansvar. Ansvar for det musikalske, ansvar for at dei lærer å spele, ansvar for at dei har det fint på øvingane. Det er krevjande og slitsamt, men eg veit at eg får igjen for det når eg står og dirigerer dei på ein konsert eller på 17.mai. Dei er nemleg best når det gjeld!

Legg igjen ein fin tanke