18. aug. 2015

Inne på gjesterommet

Sidan me hadde bil i helga, var me som nemnt ute på nokre ærend. I og for seg var det ingenting som hasta, men me har lenge sett etter ein liten kommode som står i stil med den andre me har inne på gjesterommet, som kunne ta over for den me hadde der inne (den me brukte som TV-benk då me budde i Kr.sand, og her i fjor). Me har også sett etter ein litt høg og smal kommodesak til kontorhjørnet, og på laurdag då me var ute med bilen, fann me faktisk begge delar. Til kontorhjørnet fann me ei passeleg lita sak på IKEA. Den grøne, lille kommoden kjøpte me brukt for 250 kronar på NMS Gjenbruk. Med på kjøpet fekk me eit stort speil i same farge. Me får sjå kva me gjer med det, for akkurat no er det rommet passe fullt slik det er. Skal jo gå an å bruke rommet ;)

Legg igjen ein fin tanke