12. mai 2015

BeecakeNår eg sit og skriv på heimeeksamenar, blir det alltid til at eg høyrer ein god del på musikk. Og det er nok ingen unntak i denne eksamensperioden som eg er inne i akkurat no (sjølv om eg faktisk byrjar å sjå slutten no snart). I haust oppdaga eg jo bandet Beecake i samband med at vokalisten, Billy Boyd, song "The Last Goodbye" i den siste av Hobbiten-filmane. Nokre av songane til Beecake går om og om igjen på mi speleliste medan eg sit her og skriv oppgåva i emnet saktekstar. Tenkte eg difor kunne dele nokre av dei her på bloggen: "Please Stay", "Waiting For You" og "The Clown". Songane går frå rolege og nedtona til å vere melodiar med litt meir trøkk i. Og videoen til den sistnemnte er jo litt artig å sjå på i tillegg. Billy Boyd si stemme er ein av dei finaste, songtekstane deira er nydelege, og eg vil berre høyre endå meir. Sjekk også ut denne songen og denne.

Legg igjen ein fin tanke