12. mai 2015

BeecakeNår eg sit og skriv på heimeeksamenar, blir det alltid til at eg høyrer ein god del på musikk. Og det er nok ingen unntak i denne eksamensperioden som eg er inne i akkurat no (sjølv om eg faktisk byrjar å sjå slutten no snart). I haust oppdaga eg jo bandet Beecake i samband med at vokalisten, Billy Boyd, song "The Last Goodbye" i den siste av Hobbiten-filmane. Nokre av songane til Beecake går om og om igjen på mi speleliste medan eg sit her og skriv oppgåva i emnet saktekstar. Tenkte eg difor kunne dele nokre av dei her på bloggen: "Please Stay", "Waiting For You" og "The Clown". Songane går frå rolege og nedtona til å vere melodiar med litt meir trøkk i. Og videoen til den sistnemnte er jo litt artig å sjå på i tillegg. Billy Boyd si stemme er ein av dei finaste, songtekstane deira er nydelege, og eg vil berre høyre endå meir. Sjekk også ut denne songen og denne.

0 kommentarer: